maandag, april 16, 2007

De wereld bestaat uit peilingen

Peilingen vertellen ons zoveel over de werkelijkheid, dat je bijna vergeet dat deze nog echt bestaat. 'De SP groter dan de PvdA', blijkt nu wederom uit onderzoeken van onder andere Maurice de Hond. Vaak vermeldt de peiler alleen hoeveel zetels de PvdA in de peilingen heeft, ten opzichte van een week eerder. De werkelijke stand van zake wordt achterwege gelaten. De peilingen leiden zo een eigen leven en verdringen de werkelijkheid.
In hoeverre moeten kranten en persbureaus peilingen in hun berichtgeving opnemen? 'Wij nemen alleen cijferinformatie over' zei een hoofdredacteur mij onlangs. 'De interpretatie van de opiniepeiler laten wij achterwege.' Hij vergeet echter dat een onderzoeksvraag voor een peiling vaak al een interpretatie is. Want: waarom stel je deze vraag op die manier? Waarom kies je een bepaald onderwerp en welke manier van antwoorden leg je als peiler aan je respondenten voor?
Het publiek raakt steeds meer gewend aan peilingen, die horen intussen bij het leven. Ik geloof niet dat het fenomeen an sich verkeerd is. Alleen moeten niet alle onderzoeken maar lukraak door de media worden overgenomen. Soms doet men alsof uitkomsten van dergelijke onderzoeken natuurwetten zijn.

Geen opmerkingen: